سلام . خوبين همگی ... بازم اومدم . راستش اصلا حال آپ کردن نداشتم . نميدونم چی شده بود ... ولی اصلا حوصله نداشتم .
ميخوام امروز يه چيزی بگم . از همتون ميخوام يه خورده به اين موضوع فکر کنين ...
راستش خدا خودش گفته که دنيای بعدی ( آخرت ) هيچوقت تموم نميشه ... اااااااا ... يعنی چی ؟ يه خورده فکر کنين . آخه تا کی ؟ با يه وقت تموم شه ديگه .. يعنی من ديگه ... يعنی هميشه هستيم و .... ديگه مغز آدم داره ميترکه ... از همتون ميخوام چند دقيقه فکر کنين ... ميبينين که اصلا باور کردنی نيست ....... عظمت خدا تو اين يه جمله معنی پيدا ميکنه هاااا ..
تا بعد ... فعلا ..