سلام . خوبين ؟ اين يه ترانه از Murat Kakkili هستش که يکی دو سال پيش خيلی سر و صدا کرده بود . گفتم شايد بر نباشه اگه واسه دوستهای فارسی زبان ترجمه کنمBü Akşam Olürum Beni Kimse Tütamas
امشب خواهم مرد و كسي نمي‌تواند جلوي مرا بگيرد

Sen Beni Tütamasin Yildizlar Tütamas
تو و حتي ستاره‌هاي آسمان هم نمي‌توانند جلوي مرا بگيرند

Bir üchürum Gibi Düşurum Gozlarindan
مانند يك هواپيما از ديد چشمانت خارج مي‌شود

Gozlarin Beni Tütamasssssssssssss
حتي چشمانت هم نمي‌توانند جلوي مرا بگيرند

Düşlarinda Büyürüm Büyurum
در پيش تو ( در نظر تو ) من بزرگ بزرگ خواهم شد

Kabüsum Olüb Olürümmmmm
مرگ و مردن كابوس من شده‌ است

Bir Şir Yazarim Bir Türki Soylarim
يك شعر مي‌نويسم و يك ترانه مي‌خوانم

Bir Sen Olürsün Bir Ben Olürüm
در حالي كه من و تو تنهاي تنها هستيم

Bü Aşam Olürum Sirf Senin Ichin
امشب خواهم مرد ... فقط به خاطر تو

Beni Olüm bila Anlamazzzzz
حتي مرگ هم مرا درك نمي‌كند